3 favoritter 2016

Lucia Berlin: «Håndbok for vaskedamer. Noveller i utvalg.» Oversatt av Vibeke Saugestad. Oktober.

Lucia Berlin (1936-2004) rapporterer røft og ømhjertet fra livet på bunnen av det amerikanske samfunnet i disse praktfulle novellene av det sterkt sanselige og passelig støvete, skittenrealistiske slaget.

Ruth Lillegraven: «Sigd». Tiden

Et bevegende, klart og klanglig livsløpsdikt om odelsgutten Endres liv på 1800-tallet, formidlet med overveldende følsomhet og gehør for menneske og natur.

Selma Lønning Aarø: «Hennes løgnaktige ytre.» Cappelen Damm

Det blir pasjon og pinsel i denne medrivende romanen om forfatter Anna Munchs febrile forgapelse i Knut Hamsun. Aarø turnerer historisk materiale på kløktig vis, og leseren sitter rystet og opplyst tilbake.