The yoga of eating

Charles Eisenstein ser på vårt forhold til ulike typer mat, ut ifra et fysiologisk, emosjonelt og yogisk perspektiv. Her er flust av gode råd. Et av hovedpoengene hans er at du trenger ikke selvdisiplin… Selvdisiplin trenger du bare hvis du i utgangspunktet lever i strid med det som er din natur, dine behov og ønsker. Du trenger for eksempel mye selvdisiplin for å lese nok hvis du studerer økonomi, men egentlig brenner for teater eller psykologi. Dette overfører han til vårt forhold til mat, og rådet er å lære å lytte til kroppens behov. Stopp, ta en pause, for å kjenne etter hva du trenger, kroppen har svaret, mener Eisenstein. Bevisst spising, altså! Gjerne med øynene lukket. Vi trenger alle næring, men kanskje erstattes behovet for indre næring – kjærlighet, bekreftelse, omsorg – med en annen type mer tilgjengelig næring, nemlig mat. Eisenstein ser også på hvordan ulike karaktertyper med ulike roller og aktiviteter, har behov for ulik type mat. Boka er ikke veldig problematiserende, men likevel bevisstgjørende, og vel verdt å bruke noen timer på.

Charles Eisenstein: The Yoga Of Eating, New Trends Publishing, 2003