kvinnekamp for nye generasjoner. brev til en datter. alt du bør vite fordi du er jente. av kristin m hauge

Journalist Kristin M. Hauge har gjort et viktig arbeid med «Brev til en datter. Alt du bør vite fordi du er jente». Gjennom fem fortellinger om norske foregangskvinner, samt personlige brev til en nesten voksen datter, forbinder hun fortidas kvinnekamp med dagsaktuelle problemstillinger for jenter. Boka blir neppe en ny bibel for Skam-generasjonen, men tilbyr kunnskap, avgjørende påminnelser og nye perspektiver.

Fint knippe

Brevene til datteren, der Hauge lufter tanker om nåtidas situasjon for jenter, etterfølges av fortellinger om Sidsel Rasmussen, Elisabet Helsing, Frøydis Guldahl, Sissel Benneche Osvold og Juliet Okparaebo. Portrettene gjør nedslag i ulike tiår i kvinnenes livshistorier. Syttitallet er avgjørende. Kvinnene forandrer samfunnet: Rasmussen arbeidet mot vold mot kvinner og etablerte krisesenter, Helsing endret alles syn på amming og kvinnehelse, Guldahl var første jenta som tok hovedfag i astrofysikk på Blindern og forfatter av «Jentene gjør opprør», Osvold var en skarp stemme i en mannstung presse og Okparaebo trener jenter med minoritetsbakgrunn. Det er bemerkelsesverdige livshistorier.

Til ungdommen?

Livshistoriene er formet som fortellinger der tonen er tilpasset en ung leser. Samtidig er boka en debattbok der Hauge retter seg til den voksne: «Vi mødre og fedre må si i fra» kan hun skrive. Særlig i kapitlet om Osvold sklir den faste fortellerformen noe ut. Her blir det mer debatt enn portrett, og Hauges egne standpunkter, for eksempel om russefeiring, får mer plass. Utdrag fra Osvolds kommentarer løfter dette kapitlet.

Brevene til datteren formidler gjenkjennbare bekymringer for enhver forelder, de er rørende, men oppleves også som litt private. Det er kvinneportrettene som er bokas vesentligste bidrag. Vi har hørt om damene før, men Hauge oppsummerer deres liv og kamper, og kanskje mest interessant: Hun møter feministene som aldrende kvinner som ser tilbake, nyanserer og revurderer. De gir kloke råd og utvidede perspektiver til nye generasjoner.

Historietime

«Brev til en datter» er viktig historieskriving om kvinners liv. At nesten åtti prosent av alt biografisk innhold på norske wikipedia handlet om menn i 2017, minner oss på det. Hvem boka henvender seg til er ikke entydig; både foreldre og unge voksne kan ha nytte av lesningen. Undertittelen «Alt du bør vite fordi du er jente» roper derimot ikke på gutta og det er litt synd. Det kontinuerlige arbeidet for likeverd mellom kjønnene – mot usynlige forventninger og strukturer som begrenser – involverer i høyeste grad dem.

PRISVERDIG PROSJEKT: Kristin M. Hauge er frilansjournalist med tjue års erfaring som nyhetsreporter i VG. Med «Brev til en datter» har hun skrevet kvinnehistorie for nye generasjoner jenter.