Prisvinnende roman om galskap. Vegetarianeren av Han Kang

«Før hun ble vegetarianer, hadde jeg aldri tenkt på min kone som bemerkelsesverdig», tenker ektemannen i «Vegetarianeren». Han har håndplukket Yeong-hye nettopp fordi hun er alminnelig: «Jeg oppdaget ingen livlige, vittige eller kultiverte sider ved henne, og den lunkne personligheten hennes gjorde meg bekvem». Ektemannen er en av tre aktører som forteller historien om Yeong-hye; den unge kvinnen som etter en blodig drøm slutter å spise kjøtt. Den «lunkne» konens plutselige og markante kjøtt-nei blir starten på en besynderlig og vakkert formulert historie om begjær og avsky, galskap og besettelse, vold og selv-vold.

Prisvinner

Han Kang fikk som første koreanske forfatter den prestisjetunge Man Booker-prisen for «Vegetarianeren» i 2016. Boka som er oversatt fra koreansk til et velflytende norsk, er et dempet drama i tre akter fortalt av Yeong-hes ektemann, hennes svoger, og til sist, storesøsteren. Alle de tre fortellerne vil noe med Yeoung-he, hovedpersonen som illustrerende nok knapt gis ordet i romanen:

Ektemannen vil ha en kone som rydder og lager mat. Svogeren bruker henne i et videokunstprosjekt som balanserer mellom det estetiske og pornografiske, og søsteren ønsker ikke noe annet enn at den etter hvert avmagrede Yeong-he skal besinne seg. For Yeong-he vil ikke bare spise planter, hun vil bli vegetasjon. Hennes beveggrunner er dulgte og forblir en gåte med flere potensielle forklaringer i boka.

Kollaps

Romanen har et stramt og direkte, nesten nakent ujålete uttrykk. Sterkest inntrykk gjør bokas siste del, der søsteren har perspektivet. Hun betrakter Yeong-hes voldsomme kamp mot tvangsforingen på den psykiatriske institusjonen der hun er innlagt. Gjennom prosessen erkjenner søsteren at «livet hennes ikke tilhørte henne selv». Det har de to søstrene felles. Gjennom denne tredje delen blir det tydelig at Kangs merkverdige, men også tilgjengelige og spennende roman, er en fortelling om tvang og vold.

Kang viser volden Yeong-he påfører seg selv, og den som utøves mot henne; av ektemannen og svogeren som tvinger seg på henne seksuelt, av faren som med makt dytter maten inn i munnen hennes, av psykiatrien, som utsletter henne i forsøket på å hjelpe. «Vegetarianeren» er en mørk og mangefasettert fortelling om makt og avmakt. Den viser på sparsomt og stillfarent vis hvordan en liten fraktur, et lite brudd på sosialt akseptert omgangsform, kan føre til fullstendig kollaps – for et ekteskap, en familie og et menneske.

STILLE BRUTALITET: Han Kang (f. 1970) debuterte med dikt i 1993. Den sparsomme formen er videreført i årets roman, som preges av en dempet formidlet brutalitet. Boka er oversatt av Vivian Evelina Øverås. Foto: Pax Forlag