KLARTENKT: Hva er yoga?

Universitetsforlagets «Hva er»-bøker er gave til alle kunnskapshungrige. I denne velrennomerte sakprosaserien – som er inspirert av engelskspråklige Very Short Introductions (Oxford University Press) – introduserer ulike forfattere sitt spesiale og fagområde. Emnenedslaget er bredt. Her er bøker innen religion, politikk, ledelse, og mer abstrakte emner som: «Hva er tid» (2011) og «Hva er fellesskap» (2018).

Den første boka i serien kom for sytten år siden og var Erik Bjerk Hagens «Hva er litteraturvitenskap?» Jeg leste den med stor interesse, naturlig nok, siden jeg er litteraturviter. Siden har jeg lest Carl Erik Grenness «Hva er psykologi» (2004) og Cathrine Holsts «Hva er feminisme» (2009), men har i bunn og grunn lyst til å lese nesten alle bøkene i serien…

Jannicke Wiel (f. 1970) har magistergrad i indisk filosofi, og åtte år med yoga- og meditasjonsstudier fra India. Siden 2001 har hun drevet Oslo Yoga, en skole som tilbyr yogakurs og yogalærerutdannelser.

HVA ER YOGA?

Siste skudd på stammen er «Hva er Yoga», av Jannicke Wiel. Wiel er filosof, yogalærer og driver Oslo Yoga. Hun arrangerer også den årlige og velledige Oslo Yogafestival. I «Hva er Yoga» går hun grundig til verks og berører mange aspekter ved yoga. Hun forteller om yogaens opprinnelse(r), introduserer de sentrale tekstene som yogaen bygger på, forklarer begreper, tenkemåter og leveregler i yogafilosofien.

Spørsmål av mer praktisk art berøres også: Må en dedikert yogi være vegetarianer? Leve i sølibat? Være avholden til alkohol og sex? Hva er egentlig poenget og hensikten med yoga? Og har yoga noen gode helseeffekter?

KLARGJØRENDE

For den som har lest noe yogalitteratur vil mye være kjent, men Wiel fordyper og utvider kunnskapen. Måten hun organiserer stoffet – de ulike yogatradisjonene – oppleves som ny. I tillegg til egne kapitler om pust og energi og fysisk yoga, deler hun inn i Kunnskapens yoga, Hjertets yoga og Handlingens yoga. Inndelingen er klargjørende. Posisjonen Wiel skriver fra gjør boka særlig interessant:

Hun er teoretikeren med magistergrad i indisk filosofi og åtte år med yogastudier fra India. Men hun er også praktikeren, yogalæreren, men lang erfaring fra innsiden av miljøet. Det er spennende når Wiel trekker inn egne observasjoner – av den moderne yogaens utvikling, av trender, og av hvilke mennesker som trekkes mot de ulike retningene innen yogapraksisene.

Yoga er mer enn stillingene og bygger på gamle indiske visdomstradisjoner, som Wiel gir oss innsikt i.

Samtidig er boka ikke uten et kritisk blikk på yogamiljøet. Wiel skriver nyansert om de mer problematiske sidene, som de siste årenes avsløringer knyttet til guruers maktovergrep og misbruk av elever. Hun kommer også med en påminnelse som oppleves som betimelig i den glossy insta-alderen: «Yoga handler ikke om stillingene, men om en innstilling.»

NOE FOR ALLE

Boka vil antakelig gi bedre utbytte til en leser med noe yogaerfaring enn til novisen. Men det fine er at dette er en bok å vokse med, å komme tilbake til, også for den erfarne. Personlig har jeg flust av yogabokfavoritter, men særlig to bøker har vært «bibler». «Asana Pranayama Mudra Bandha» har fulgt meg siden jeg begynte med yoga for over tjue år siden. De siste årene har «Nærmere noget» vært en bok jeg har kommet tilbake til.

Nå legger jeg «Hva er yoga» til listen. Boka er en tilgjengelig gjennomgang av et enormt felt, rikt på paradokser. En sindig og klartenkt introduksjon, kunnskapsrik og helt uten misjonering.