YOGAMAGI: DELER RAUST ERFARINGER OG KUNNSKAP

To av våre mest rutinerte yogalærere har stukket hodene sammen for å lage en praktisk bok om yoga. I «Yogamagi. Enkle øvelser mot hverdagsgruff» deler de raust av kunnskap ervervet gjennom et langt liv med yoga. Janicke Wiel er magister i filosofi, har studert yoga i Himalaya og etablerte i 2002 yogastudioet Oslo Yoga. Hun har tidligere skrevet «Hva er yoga» i Universitetsforlagets store og velrennomerte sakprosaserie «Hva er». (Lenke til anmeldelsen nederst i saken). Klementsen er kjent som en av landets mest drevne asthanga-lærere, som journalist og tv-profil, gründer og forfatter. Klemetsen har hele fjorten opphold med yogastudier i India bak seg. «Yogamagi» er hennes fjerde bok.

TRYGGE FORMIDLERE

Så jeg åpner boka i trygg forvissning om at noen lettvint yogabok er «Yogamagi» ikke. Derimot har den en god vekting – mellom det praktiske og mer teoretiske og reflekterende. Boka har en inndeling som gjør det lett å lese den stykkevis og delt, å plukke kapitler og lese det som kjennes mest relevant der du er nå – enten det gjelder fase i livet, eller med henhold til dagsform. På oversiktlig vis presenteres yogaens grunnleggende øvelser i kapitler som: «Når du trenger stå støtt», «Når du trenger ro», «Når du trenger finne retning» og «Når du trenger å akseptere den du er» osv. I tillegg har boka et kapittel med pusteøvelser og meditasjoner, og ett med yogiske leveregler.

RIK FLORA

Yogabokfloraen er enorm, og selv er jeg yogaboksluker med mange års erfaring. Nå er jeg i en fase hvor jeg trapper ned lesingen (alltid fristende å intellektualisere alt..), for yoga er mye praksis. Og da tenker jeg ikke bare på praktisering av de fysiske øvelsene, men av innstillingen til tilværelsens mange nyanser og utfordringer. Selv startet jeg yoga-reisen på slutten av nittitallet, med mine første kurs i klassisk yoga. Som mange begynte jeg for å redde kroppen fra stivheten, men kjente raskt at nysgjerrigheten for yogafilosofien – opprinnelsen og tenkningen bak øvelsene – økte.

I «Yogamagi» får leseren litt av begge deler; både tenkningen og øvelsene. Boka er utmerket for en nybegynner som trenger en solid introduksjon (skjønt enkelte av øvelsene knapt kan kalles enkle, som boktittelen sier. Jeg tenker bla på hodestående eller bro), og gir også litt å tenke på for den som har gjort yoga i mange år. Kapitlene har en «Slik gjør du»- del som tydelig og lettfattelig forklarer stillingen, og også egne avsnitt med faglige- og personlige refleksjoner fra forfatterne. De oppmuntrer også leseren til selvrefleksjon, gjennom å stille bevisstgjørende spørsmål som:

«Hva slags strategi har du i møte med utfordringer?», eller «hvordan er du mot deg selv når du kjenner på begrensninger?» Spørsmålene aktiviserer leseren på en åpen og god måte. Til de fysiske stillingene og refleksjonene knyttes også mentale øvelser og meditasjoner.

RAUSE

Begge forfatterne deler også mer private erfaringer – med depresjon og skilsmisse, skader og følelsen av ikke å være god nok. De vil den indre, kritiske sabotøren til livs. Å pimpe leserens mentale styrke – i tillegg til den fysiske styrken, balansen og bevegeligheten – er en integrert og viktig del av boka. Forfatterne skriver om tankene: «Tankene våre skaper handlinger. Handlingene blir til mønstre og vaner. Vanene våre former karakteren vår. Karakteren vår former skjebnen». Og videre: «Tankene er hjernens språk, mens følelsene er kroppens språk. Vi får ofte tanker som samsvarer med den følelsesmessige tilstanden vi er i: Når vi blir redde, får vi frykttanker; når vi blir sinte, får vi aggressive tanker». Nettopp derfor er det nyttig å ha et ekstra blikk på oss selv, en venn på skulderen så og si, som kan bremse litt og spørre: Hva skjer nå, egentlig?

DELIKAT

Boka er delikat og oversiktlig visuelt utformet, med ulike typer typografi, fargefelt og mange bilder. Spesielt godt liker jeg at den er strukturert slik at leseren enkelt kan finne frem til de kapitlene som er mest relevante for henne. Et annet pluss, i alle fall for en som har noe erfaring med yoga, er visualiseringsøvelsene i boka. De gir også en øvet yogi noe å arbeide med rent mentalt. Når de knyttes til ulike stillinger tilføres noe nytt: Noe utvidende, frigjørende, hjelpende. For eksempel kan det virke lettende/gi gode vibber å tenke at du ligger på et surfebrett når du gjør den tunge Gresshoppen. Tankene som knyttes til Kriger 2-stillingen i boka, er også inspirerende og skal taes i bruk.

BYGGE FYSISKE OG MENTALE MUSKLER

Er det noe jeg har tenkt mye på i mine snart tretti år som yogastudent.. er det overføringsverdi. For å bedrive yoga kan, hvis du vil, være en nyttig hjelp til selvstudier – av egne handlingsmønstre, for eksempel. Hvordan du møter stillingene og instruksjonene når du står på matta, kan si noe om hvordan du møter hverdagen/livet. Da jeg skjønte at jeg ofte presset i stillinger som gjorde vondt, med en slags vilduikkesåskaldulikevel-innstilling, gikk det et lys opp for meg. Det gjelder ikke alltid å bite tennene sammen når noe gjør vondt. Verken i livet eller på matta.

I yoga er det tvert om, er min erfaring: Først når du lærer å ta stegene – når du lytter – kommer du videre. Slik kan det være i livet også. Det lønner seg sjelden å bare peise på. Som Freud ville sagt; Da går smerten «under the surface» og kommer tilbake (gjerne bakfra!) som en større smerte eller en skade.

En god bok får leseren til å reflektere. Det gjør Yogamagi. Den er en inspirerende grunnbok og bruksbok, som vennlig og bevisstgjørende vil hjelpe leseren til å bygge styrke, finne balanse, bevegelighet og frihet – fysisk og mentalt.

Med andre ord: Inn med aksept, glede, god holdning og friere pust, og ut med negativt selvsnakk og indre sabotører. God påske!

KLARTENKT: Hva er yoga? – Maya Troberg Djuve