Stikkord: Krigsdagbøker 1939-1945 av Astrid Lindgren

Krigsdagbøker 1939-1945 av Astrid Lindgren

Krigsdagbøker 1939-1945 av Astrid Lindgren

Mens en hel verden holdt pusten i 1939 begynte en ung sekretær med skrivekløe sin nitide rapportering fra krigen. Ut av krigsskyggen steg en forfatter. Et sammensatt og virkningsfullt krigsdokument Hva skaper og former en forfatter? For Astrid Lindgren var atskillelsen fra den nyfødte sønnen